BETON IMER d.o.o.
 

Proizvodnja

Za proizvodnju betona koristimo separisanu drinsku frakciju 0-32 mm, lukavački cemenat pc 30p 45 s R i bunarsku vodu koja je analizirana od strane instituta.

Posebna ponuda firme Beton Imer je proizvodanj betona u razlicitim bojama kao i proizvodnja betana sa toplom vodom i cementolom pri niskim temperaturama.

Marke betona Adative koje koristimo
MB   15   0-16 mm   0-32 mm
MB   20   0-16 mm   0-32 mm
MB   25   0-16 mm   0-32 mm
MB   30   0-16 mm   0-32 mm
MB   35                   0-32 mm
MB   40                   0-32 mm
Cementol Delta ekstra
Cementol Zeta t - conc
Cementol Zeta plus
Cementol Zeta super s
Cementol Super sr
Cementol Zeta hiper abk
Cementol Zeta b novi


Po zahtjevu kupca dostavljamo ateste za beton.

  •  

Informacije
Firma je osnovana 2008. godine u Kalesiji kao privatno vlasništvo. Prvu godinu poslovanja smatramo vrlo uspješnu sa proizvodnjom od 9000 m3 betona.
Naši saradnici
- Fabrika cementa   Lukavac
- Raino Prom   Kalesija
- Beki Transport   Kalesija
- HNR Jajići   Kalesija
- Dahmils   Tuzla
- Tom Cat   Tuzla
- Binder   Tuzla
- Arkade   Tuzla
- Amos dd   Tuzla
- Alfa 90   Živinice
- MH Građevinar   Živinice
- Denix   Srebrenik
- Delix   Gračanica
- SS Komerc   Zvornik
- Petrić   Bijeljina
- Zinko   Tuzla
- Vizion   Tuzla
Vise

Kontaktirajte nas: Beton Imer d.o.o.
Ul. Kalesijskih Brigada bb
75260 Kalesija
Tel/Fax: 035 635 247
Mob: 061 845 039

E-mail: info@betonimer.com